Keskustatunneli voisi parantaa ilmanlaatua

Helsingin elinvoimaisuuden edellytys on, että keskustan liikkeet ja ravintolat sekä kulttuuripalvelut ovat vaivatta saavutettavissa. Myös riittävä määrä puistojen tarjoamaa vihreyttä tarvitaan viihtyisyyden takaamiseksi.  Siksi on huolehdittava, että keskustaan pääsee hyvin niin julkisen liikenteen avulla kuin yksityisautoillakin.

Viimeaikoina ja oikeastaan jo hyvän aikaa on osa kaupunginvaltuuston ryhmistä tehnyt kaikkensa yksityisautoilun vaikeuttamiseksi. Se näkyy esimerkiksi parkkipaikkojen puutteena ja autoilun rajoitusten kiristämisenä. Perusteluna on ollut viihtyisyys, ilmanlaatu, ruuhkat ym. Osa näistä perusteluista on ihan oikeutettuja, mutta ratkaisut eivät ole. Minusta olisi hyvä myös hakea ratkaisuja, jotka yhteensovittavat asioita kuten esimerkiksi Keskustatunneli. Jos Keskustatunneli rakennettaisiin riittävän suureksi ja pitkäksi se voisi parantaa keskustan kauppojen liikevaihtoa, lisätä keskustan viihtyisyyttä antamalla tilaa kävelykaduille ja tietenkin sujuvoittaa keskustan liikennettä. Merkittävä asia on myös ilmanlaatu.

Keskustatunnelin avulla mahdollistetaan keskustan ilmanlaadun parantaminen. Sillä kaikissa tunneleissa on oltava ilmanvaihto ja kun ulostuleva ilma suodatetaan, niin pienhiukkasten määrää yhdessä pakokaasujen kanssa voidaan vähentää huomattavasti. Ja näin ilmanlaatu keskustassa paranee. Tunnelin sisään- ja ulosajojen läheisyyteen sijoitetut riittävän voimakkaat ilmanvaihtolaitteet pitävät huolen myös siitä, ettei näidenkään alueiden ilmanlaadussa tapahdu heikennystä päin vastoin.