clouds, sky, atmosphere

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen

Ilmastonmuutos on niin iso ja globaalinen asia, että sen edessä helposti lannistuu. Kukaan ei voi yksin estää tai hidastaa ilmastonmuutosta, mutta jokainen meistä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa. Kun pitää mielessään, että tärkeintä on pienentää CO2-päästöjä, alkaa löytyä mahdollisuuksia vaikuttaa.

Energiankulutus

Energiankulutuksen pienentäminen säästää myös omaa kukkaroa. Esimerkkinä voi olla vaikka ledilamppuihin siirtyminen tai huomion kiinnittäminen siihen, ettei pese puolikkaita koneellisia pyykkiä tai astioita.

Ostokset

Myös ostotilanteissa tehtävät valinnat ovat tärkeitä. Tarkista, missä vaate, esine tai kone on tehty. Suomessa valmistetut hyödykkeet tuottavat hyvin suurella todennäköisyydellä vähemmän CO2-rasitetta ilmakehään kuin vastaavat, mahdollisesti halvemmat, Kiinasta tai Intiasta peräisin olevat tuotteet.

Halusimmepa tai emme, niin raha tätä maailmaa pitkälti pyörittää. Jos haluamme muutosta, on välttämätöntä tehdä ratkaisuja, jotka tuntuvat hyödykkeiden ja palveluiden tuottajien kukkarossa. Jos hinta-laatusuhteeltaan hyvältä vaikuttava tuote ei mene kaupaksi, hakee tuottaja varmasti syytä asiaan. Jos ratkaisevaksi tekijäksi paljastuvat CO2-päästöt (esim. energiantuotannon ja logistiikan kautta), on tuottajalla kaikki intressit tehdä juuri näihin ilmaston kannalta merkittäviin asioihin vaikuttavia ratkaisuja.

Jätteet

Jätteiden käsittely on Suomessa jo melko hyvällä mallilla, mutta sitä voidaan aina yrittää parantaa. Yksittäinen ihminen voi vaikuttaa tähän huolehtimalla omalta osaltaan jätteiden hyvästä lajittelusta sekä ostamalla tuotteita, jotka on valmistettu kierrätysmateriaaleista – edes osittain.

Liikenne

Liikenteessä CO2-päästöjä voi vähentää liikkumalla mahdollisimman paljon jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla. Tässä ei kuitenkaan kannata olla liian idealisti. Suomi on suurien etäisyyksien maa, ja kaikkialle ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Siksipä se vähennys kannattaa tehdä siellä, missä se on helppoa ja luontaista eli lyhyillä matkoilla ja hyvän sään aikaan.

Ilmastomyönteiset toimenpiteet kannattaa miettiä siten, että ne ovat itselle helppoja toteuttaa. Vain sillä tavalla niistä tulee pysyviä toimintatapoja.