summertime, kid, boy-2609381.jpg

Ilmastonmuutos ja helteet

Ilmaston muutoksesta ja sen vaikutuksista tulee uutta tutkimustietoa koko ajan lisää ja osa tiedosta alkaa olla jo hyvin huolestuttavaa. Toukokuun lopulla julkaistiin mielenkiintoinen varsin laaja tutkimus Nature Climate Change lehdessä, johon oli osallistunut myös suomalainen tutkija J.J.K. Jaakkola (tässä linkki tutkimukseen).

Yleensä näissä tutkimuksissa kartoitetaan sitä mihin ollaan menossa ja millaisia muutoksia on odotettavissa tulevaisuudessa. Tämä tutkimus poikkesi siitä, sillä nyt tarkastelussa oli mitä on jo tapahtunut.

Ilmaston muutoksen myötä hellejaksojen pituus ja ankaruus kasvaa. Moni suomalainen varmasti ajattelee, että lämpimät kesät eivät nyt välttämättä ole niin huono asia, mutta helteilläkin on huonot puolensa. Uuden tutkimustiedon mukaan jo nyt kuumuuden aiheuttamissa kuolemantapauksissa – maailman laajuisesti – noin 37 % johtuu ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta. Suomen osalta luku on vieläkin korkeampi 42 %.

Tutkimusaineisto oli vuosilta 1991–2018 ja käsitti 732 kaupunkia 43 maassa. Suomesta mukana oli Helsinki, josta tiedot kerättiin vuosittain neljältä lämpimämmältä kuukaudelta.

Mitä voidaan tehdä: Tietenkin täytyy rajoittaa hiilidioksidi päästöjä ilmakehään, mutta samaan aikaan on tehtävä toimenpiteitä, jolla sopeudutaan muuttuneeseen ilmastoon.

Hellejaksojen aikana on tärkeää, että huolehditaan tuuletuksesta ja ilmastoinnista. Erityisen tärkeää tämä on sairaaloissa ja vanhusten asunnoissa. Eikä saa unohtaa pieniä lapsiakaan, eli päiväkotien ilmastointi on myös tärkeää. Niille, jotka pystyvät itsenäisesti liikkumaan, väliaikaista apua saa vaikka kauppakeskuksien tiloista, joissa ilmastointi yleensä aina on päällä.

Kaupunki pystyy vaikuttamaan tähän sopeutumiseen sillä, että kaikessa uudessa rakentamisessa lämmityksen lisäksi vaaditaan myös jäähdytystä. Sama voitaisiin tehdä myös, kun annetaan lupa korjausrakentamiselle.